Category Archives: ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

ВЄДНО ЛЄМ У ДУМКОХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Помали ше приблїжує конєц и того року, а велї у тим периодзе зводза рахунки. Випатра же од шицких достанє исту оцену – нїяки. И гоч ше трудзим на шицко патриц з вецей бокох и дойсц до даяких позитивних оценох – нє удало ше ми. У тим року лєм зоз килами сом у плусу. Нє лєгко […]

Learn More

ГОДЗИНА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Нєдавно сом сконтала же о велїх стварох котри ме окружую барз мало знам. Нови Сад наисце познати по велїх историйних обєктох, будинкох у котрих бивали визначни людзе, архитектонских зданийох, та и велїх природних красотох. Знам же сом нє єдина, бо велї з нас обєкти у нашим околїску доживюю як же су ту виками, и же […]

Learn More

ОДДИХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Одкеди зоз тим шветом почала владац корона, нашо животи ше, у тим дружтвеним смислу, ище як пременєли. Могло би ше повесц же су вецей нє исти, а напевно же анї нїґда вецей нє буду. Нє так же ше бунїм, бо ми зоз того прешлого живота дзепоєдни ствари наисце нє хибя. И гоч ми на першу […]

Learn More

ШМИНКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Цо сом старша, обачуєм же любим буц цо природнєйша, така яка сом, без шминканя и украшованя, без маскох и филтерох. Озда ми, жени, ношиме и тот ґен у себе, потребу дакеди ше нашминкац, понамесцац власи, налаґирац нохци, поприберац… Голєм у даяких специфичних околносцох. Уж, агейце, нагадуєце о чим  будзем писац? Нєдавно сом, пре одредзену причину, […]

Learn More

ЗАПИСКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Нєт красшей рочней часци од яри. Вєдно зоз природу ше будзиме и ми, цале нашо єство. Коло нас шицко квитнє, а у нас ше будзи наша енерґия. Того року то було ище интензивнєйше, пре тоту уж шицким познату корону. Праве кед пришла яр, розказане нам остац дома, у своїх обисцох. Хто мал щесца, могол шедзиц […]

Learn More

БО ПУСТАРА ПРЕСТАЛА БУЦ ПУСТАРА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Остатнїх рокох, коло Националного швета, вше частейше роздумуєм о наших людзох хтори зоз зайдами рушели на юг. Задумуєм их як складали до своїх зайдох тото найнужнєйше, бо драга длугока, алє надїя до лєпшого живота ошлєбодзує кажди крочай у старих древянкох. Гваря же Карпати прекрасни. Лєта, а окреме жими, пажици, лєси, бистри потоки, швижи воздух… Аж […]

Learn More

ПОЧИНАМ ОД ПОЧАТКУ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Паметам же нам одмалючка старши гуторели же искуство вредзи голєм тельо кельо и мудросц, бо дармо чловек дацо зна у теориї, док тото нє претка през искуство. Паметам и же сом лєдво чекала одроснуц и – буц мудра. Хторишик дзень сом после роботи зашла на пияц. Знала сом цо хиби у обисцу. Вшелїяк же мушим […]

Learn More

НЄ ДАРЕМНО МАМЕ ПОСТ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Глад… Глад… Глад… Познате вам тото чувство? Кед сце таки гладни же бисце закушели кормань, алє и гоч цо цо ше найдзе под руку… Так и мнє було донєдавна. Аж сом ше зрадовала! А такой и потолкуєм прецо. Перше и перше шицким припознавам явно, здушнє, найщирше, же сом през тоти жимски мешаци у єдней хвильки […]

Learn More

ЦАРИЦА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Длуго наявйоване и чекане Националне швето Руснацох – прешло. Було крашнє, скоро вшадзи є означене… Даєдни ше старали чи ше им уда направиц програму, други чи будзе надосц публики, а треци дзе ше вообще и зиду. А я роздумовала лєм о тим – яка то жена була, тота царица Мария Терезия, цо нам ше дала […]

Learn More

ВАЛУШНА, БОМЕ ВАЛУШНА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Остатнї днї у остатнїм мешацу у тим року – преходза. Док ше обрациш, уж ознова швета. Нє лапам ше за главу и нє скаржим ше, бо наисце любим тоту атмосферу. Вецей нє чекам еуфорично червени датуми, бо ми тераз наисце постало важне препровадзиц их у мире. Цо сом старша, другим стваром ше радуєм. Швета вше […]

Learn More

Previous Posts