Category Archives: З ДРУГИМА У КОЛЄ

ПИПА

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шнури по цалим обисцу… Тельо маме тоти „гадзиска” же ше их нє мож ментовац. Вше сом задумовала же збавим даяки модерни ґеджет цо их позбера на громаду. Розпатрала сом по интернету и лєм цо сом нє наручела, кед мой, як прави майстор и ґазда у обисцу, гвари: – Лєм пипнї шнури! Лєдво сом их понамесцал. […]

Learn More

ВЕЦЕЙ ТАК НЄ БУДЗЕ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Днями сом ше припатрала на громаду за пейґланє. Цо длужей на ню патрим, а вона вше векша. О, боже, думам себе, чи то фатаморґана, чи ме наисце сто води облєю док ше з ню нє виборим. Ище и тото пекло вонка… Та, ютре… То бул мой одвит. А вше ше исте повторйовало – вечар лєбо […]

Learn More

ЖИЦ З ПОЛНИМА ПЛЮЦАМИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нє мам нїч процив хлопох. „Нїч ефикасне!” – прекоментаровали би даєдни през полу-франту. У дзепоєдних стварох их наисце нє мож заменїц, до дачого най вецей нє хпаю носи, а дакеди, боме, гоч би го и вохпали, най голєм дакус помогню женом. Мнє ше, у ствари, видзи же зме якошик звикли правиц таки дзелїдби, на хлопски […]

Learn More

ОЧАЙНИ ПОСТУПКИ ИЩЕ ОЧАЙНЄЙШИХ ЛЮДЗОХ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нє знам чи єст векше преклятство у нєшкайшим швеце од сладкого. У гоч хторей форми. И нє знам хто може без фалатка смачней чоколади кед ше находзи у велькей животней розпуки. Наисце, поведзце, хтору бриґу сникерс нє ублага? Карамела, кикирики, чоколада, шицко ше лїпнє, цага, аж ше за зуби лїпи… Нирвана… Дахто би повед же […]

Learn More

А ШЕРЦО У ПЕТОХ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нїґда сом нє любела горор филми, страшни и напарти сцени. Нєприємно ми кед ше зривам, одразу злєкнєм або дожиєм шок. Нє помага анї моцна музика хтора нагадує страхоти божи. Можебуц так реаґуєм пре мой нїжни сензибилитет. Єден час сом ше наисце сцела зоз тим зочиц, та зме дома почали знїмац з интернету (упс, озда нїхто […]

Learn More

МЕСТААААА!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шицко почало кед мой єдного дня предвечаром пришол дому з роботи. Дзеци и я опущено длобали до телефонох, кед одразу згирмело: Гибайце ту! Шицки тройо! Наздавали зме ше же купел ґайбу яблукох, лєбо вшелїячини, та му треба помогнуц з мещками. Гоч зме по слуху напредок знали же за тото єст мало шанси, спатрели зме ше […]

Learn More

НАЙДЗЕМ СЕБЕ МЕСТО!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Добре паметам часи кед ми мой, ище як леґинь, гварел: Идземе! Шедла сом до авта, на преднє шедзиско, з авта ше скурело, и ми – на драгу! Лєто, цепле пред вечаром, заход слунка красни гоч на хтори бок попатриш… Романтична музика грає, виложела сом ноги на гевту пластику дзе контролна табла и думам себе: Як […]

Learn More

ШВИДКО, БЕЖЦЕ З ПЕРИНУ! ЛЯДОВЕЙ КРАЛЇЦИ ЖИМНО!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Цошка одразу прешла цепла хвиля, нє? Якошик ми, того року, вчас почало буц жимно. Нєшка сом уж мушела облєчиц и сподню маїцу, а лєм половка септембра. Но, най нє гришим душу (а душа то єдно начудо чувствительне єство, аж ме дакеди секира), мнє углавним вше жимно. И кед влєце уключена клима, та прейґ себе мушим […]

Learn More

РУЖА

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Єст ствари хтори наисце любим робиц, алє найволїм правиц колача. А и до того спознаня нє було лєгко дойсц. Бо, кед це родичи воспитую же „шицко мушиш знац робиц” (а дзекуєм им на тим), вец нє так лєгко одкриєш цо ци наисце идзе од руки. Нїґда сом нє була даяка квецарка. З квецом сом була […]

Learn More

З ПОГАРОМ ВИНА У РУКИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Уж дас дзешец днї у нашим обисцу права аґония. И то пре єдну єдину причину – пре Дзень залюбених… Гоч би даєдни подумали же я така возбудзена романтична пре тото швето, та рихтам кексочки у форми шерцочкох, рижнофарбово балони, лєбо салветки… Спреведли сце ше – дзеци. Вони ше почали заношиц… Старши син би симпатиї подаровац […]

Learn More

Previous Posts Next posts