ЖЕНОБЛОҐИЯ

ПИПА

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шнури по цалим обисцу… Тельо маме тоти „гадзиска” же ше их нє мож ментовац. Вше сом задумовала же збавим даяки модерни ґеджет цо их позбера на громаду. Розпатрала сом по интернету и лєм цо сом нє наручела, кед мой, як прави майстор и ґазда у обисцу, гвари: – Лєм пипнї шнури! Лєдво сом их понамесцал. […]

Learn More

НИЯНСИ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Одкеди паметам, од дзецинства, нїґда сом нє любела даєдного одредзеного ґлумца, ґлумицу, ґрупу, филм, лєбо дацо цо зме уписовали док зме пополньовали лексикони. Вше сом писала тото цо було теди популарне, тото цо и векшина любела. Нє барз сом ше знала ношиц зоз свою нєодлучносцу, бо сом ше нє сцела розликовац од других. Лїпкали зме […]

Learn More

ВЕЦЕЙ ТАК НЄ БУДЗЕ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Днями сом ше припатрала на громаду за пейґланє. Цо длужей на ню патрим, а вона вше векша. О, боже, думам себе, чи то фатаморґана, чи ме наисце сто води облєю док ше з ню нє виборим. Ище и тото пекло вонка… Та, ютре… То бул мой одвит. А вше ше исте повторйовало – вечар лєбо […]

Learn More

ЖИЦ З ПОЛНИМА ПЛЮЦАМИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нє мам нїч процив хлопох. „Нїч ефикасне!” – прекоментаровали би даєдни през полу-франту. У дзепоєдних стварох их наисце нє мож заменїц, до дачого най вецей нє хпаю носи, а дакеди, боме, гоч би го и вохпали, най голєм дакус помогню женом. Мнє ше, у ствари, видзи же зме якошик звикли правиц таки дзелїдби, на хлопски […]

Learn More

ОЧАЙНИ ПОСТУПКИ ИЩЕ ОЧАЙНЄЙШИХ ЛЮДЗОХ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нє знам чи єст векше преклятство у нєшкайшим швеце од сладкого. У гоч хторей форми. И нє знам хто може без фалатка смачней чоколади кед ше находзи у велькей животней розпуки. Наисце, поведзце, хтору бриґу сникерс нє ублага? Карамела, кикирики, чоколада, шицко ше лїпнє, цага, аж ше за зуби лїпи… Нирвана… Дахто би повед же […]

Learn More

А ШЕРЦО У ПЕТОХ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нїґда сом нє любела горор филми, страшни и напарти сцени. Нєприємно ми кед ше зривам, одразу злєкнєм або дожиєм шок. Нє помага анї моцна музика хтора нагадує страхоти божи. Можебуц так реаґуєм пре мой нїжни сензибилитет. Єден час сом ше наисце сцела зоз тим зочиц, та зме дома почали знїмац з интернету (упс, озда нїхто […]

Learn More

КЕД СПАДНЄ И ОСТАТНЯ ЛИНИЯ ОДБРАНИ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Єден час сом цошка нїяка – физично вистата, ментално вичерпана, а креативно запшета. Мало хибело же би остал празни бок у новинох.☺ А то шицко пре даскельо факти хтори нїхто нє може побиц. Перше же шицки коло мнє хори. Того року нє було моцней жими, а муши шицко вимарзнуц – кажда грудка жеми, кажди конарчок […]

Learn More

РАДОСЦ ТУ, У НАС САМИХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Конєц рока, такповесц, пред дзверми… Мало-мало чуєм Яй, як ми швидко прешол, яй як тот рок прелєцел, док ше обрацим – уж ознова квецим крачун. Я ше трудзим нє роздумовац так. Ша, рок прейдзе вшелїяк, питанє ЯК ци прейдзе. Знаце тоти покус допити аналитични, мазохистични способи убиваня себе? Же од 1. януара почнєм з диєту, […]

Learn More

МЕСТААААА!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шицко почало кед мой єдного дня предвечаром пришол дому з роботи. Дзеци и я опущено длобали до телефонох, кед одразу згирмело: Гибайце ту! Шицки тройо! Наздавали зме ше же купел ґайбу яблукох, лєбо вшелїячини, та му треба помогнуц з мещками. Гоч зме по слуху напредок знали же за тото єст мало шанси, спатрели зме ше […]

Learn More

НАЙДЗЕМ СЕБЕ МЕСТО!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Добре паметам часи кед ми мой, ище як леґинь, гварел: Идземе! Шедла сом до авта, на преднє шедзиско, з авта ше скурело, и ми – на драгу! Лєто, цепле пред вечаром, заход слунка красни гоч на хтори бок попатриш… Романтична музика грає, виложела сом ноги на гевту пластику дзе контролна табла и думам себе: Як […]

Learn More

Previous Posts Next posts