ЖЕНОБЛОҐИЯ

ВИРУСОЛОҐИЯ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Вше ше якошик у тей часци рока шицки бориме з рижнима вирусами и хоротами. Озда нєт обисце хторе остало на ногох. Но, най ше розумиме, гоч як парадоксално звучи, то и здраве буц хори. Як же бизме вец научели цело же би ше само виборело з нєприятелями у целу? Нє гварим же треба правиц драму […]

Learn More

ЦАРИЦА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Длуго наявйоване и чекане Националне швето Руснацох – прешло. Було крашнє, скоро вшадзи є означене… Даєдни ше старали чи ше им уда направиц програму, други чи будзе надосц публики, а треци дзе ше вообще и зиду. А я роздумовала лєм о тим – яка то жена була, тота царица Мария Терезия, цо нам ше дала […]

Learn More

ВАЛУШНА, БОМЕ ВАЛУШНА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Остатнї днї у остатнїм мешацу у тим року – преходза. Док ше обрациш, уж ознова швета. Нє лапам ше за главу и нє скаржим ше, бо наисце любим тоту атмосферу. Вецей нє чекам еуфорично червени датуми, бо ми тераз наисце постало важне препровадзиц их у мире. Цо сом старша, другим стваром ше радуєм. Швета вше […]

Learn More

ДОК РУКИ РОБЯ…

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Каждодньово роботи по обисцу знаю буц наисце барз допити. И то лєм кед ше роби тото найосновнєйше. Док покончиш по купатилу, хижи и конєчно войдзеш до кухнї – обиду це голєм три жимни зної. Лєпше ше влапиц за трофазну. Анї нє чудо же, кед ше питали Аґати Кристи дзе пренаходзи инспирацию за тоти рижни забойства […]

Learn More

…У ЛИДЛУ, У ЛИДЛУ…

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

– Мамо, кеди пойдземе до Лидлу? – опитал ше ми кедиш младши син, под уплївом пайташкох и пайташох и рекламох на каждим углє. А уж чул за Лидл, бо ше нє раз заглобел автобус на хторим ишол на тренинґ лєбо дому, пре колони автох хтори закерчели пол Нового Саду, лєдво чекаюци же би вошли до […]

Learn More

ПАПЕР(ИЦ)

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шицко почало єдного красного септемберского дня кед мой револтовани супруг вошол нука и згирмел: – Я вецей тот срач-папер нє будзем вожиц доокола у ґепеку! – шпурел го на стол и, ище цошка дудраюци, пошол ше зобуц и преблєчиц. Но, думам себе, тераз ши ме нашол дриблац? Тераз, кед початок рока, а обидвом сином родзени […]

Learn More

ПИПА

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шнури по цалим обисцу… Тельо маме тоти „гадзиска” же ше их нє мож ментовац. Вше сом задумовала же збавим даяки модерни ґеджет цо их позбера на громаду. Розпатрала сом по интернету и лєм цо сом нє наручела, кед мой, як прави майстор и ґазда у обисцу, гвари: – Лєм пипнї шнури! Лєдво сом их понамесцал. […]

Learn More

НИЯНСИ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Одкеди паметам, од дзецинства, нїґда сом нє любела даєдного одредзеного ґлумца, ґлумицу, ґрупу, филм, лєбо дацо цо зме уписовали док зме пополньовали лексикони. Вше сом писала тото цо було теди популарне, тото цо и векшина любела. Нє барз сом ше знала ношиц зоз свою нєодлучносцу, бо сом ше нє сцела розликовац од других. Лїпкали зме […]

Learn More

ВЕЦЕЙ ТАК НЄ БУДЗЕ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Днями сом ше припатрала на громаду за пейґланє. Цо длужей на ню патрим, а вона вше векша. О, боже, думам себе, чи то фатаморґана, чи ме наисце сто води облєю док ше з ню нє виборим. Ище и тото пекло вонка… Та, ютре… То бул мой одвит. А вше ше исте повторйовало – вечар лєбо […]

Learn More

ЖИЦ З ПОЛНИМА ПЛЮЦАМИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нє мам нїч процив хлопох. „Нїч ефикасне!” – прекоментаровали би даєдни през полу-франту. У дзепоєдних стварох их наисце нє мож заменїц, до дачого най вецей нє хпаю носи, а дакеди, боме, гоч би го и вохпали, най голєм дакус помогню женом. Мнє ше, у ствари, видзи же зме якошик звикли правиц таки дзелїдби, на хлопски […]

Learn More

Previous Posts Next posts