Tag Archives: З другима у колє

МЕТЕОР

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Вельо ше бруєло тих дньох о наиходзацим дижджу метеорох. Окрем основних податкох о тим, нїхто нє забул наглашиц же тота подїя прекрасна, же випатра велїчезно кед метеори, док ше падаюци гаша, охабяю швицаци шлїд. Я анї нє мала у планє припатрац ше на нїх, алє баба препомла дзецом. Розуми ше, такволани диждж метеорох мож видзиц […]

Learn More

ПАПЕР(ИЦ)

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шицко почало єдного красного септемберского дня кед мой револтовани супруг вошол нука и згирмел: – Я вецей тот срач-папер нє будзем вожиц доокола у ґепеку! – шпурел го на стол и, ище цошка дудраюци, пошол ше зобуц и преблєчиц. Но, думам себе, тераз ши ме нашол дриблац? Тераз, кед початок рока, а обидвом сином родзени […]

Learn More

ПИПА

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шнури по цалим обисцу… Тельо маме тоти „гадзиска” же ше их нє мож ментовац. Вше сом задумовала же збавим даяки модерни ґеджет цо их позбера на громаду. Розпатрала сом по интернету и лєм цо сом нє наручела, кед мой, як прави майстор и ґазда у обисцу, гвари: – Лєм пипнї шнури! Лєдво сом их понамесцал. […]

Learn More

А ШЕРЦО У ПЕТОХ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Нїґда сом нє любела горор филми, страшни и напарти сцени. Нєприємно ми кед ше зривам, одразу злєкнєм або дожиєм шок. Нє помага анї моцна музика хтора нагадує страхоти божи. Можебуц так реаґуєм пре мой нїжни сензибилитет. Єден час сом ше наисце сцела зоз тим зочиц, та зме дома почали знїмац з интернету (упс, озда нїхто […]

Learn More

МЕСТААААА!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Шицко почало кед мой єдного дня предвечаром пришол дому з роботи. Дзеци и я опущено длобали до телефонох, кед одразу згирмело: Гибайце ту! Шицки тройо! Наздавали зме ше же купел ґайбу яблукох, лєбо вшелїячини, та му треба помогнуц з мещками. Гоч зме по слуху напредок знали же за тото єст мало шанси, спатрели зме ше […]

Learn More

НАЙДЗЕМ СЕБЕ МЕСТО!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Добре паметам часи кед ми мой, ище як леґинь, гварел: Идземе! Шедла сом до авта, на преднє шедзиско, з авта ше скурело, и ми – на драгу! Лєто, цепле пред вечаром, заход слунка красни гоч на хтори бок попатриш… Романтична музика грає, виложела сом ноги на гевту пластику дзе контролна табла и думам себе: Як […]

Learn More

ШВИДКО, БЕЖЦЕ З ПЕРИНУ! ЛЯДОВЕЙ КРАЛЇЦИ ЖИМНО!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Цошка одразу прешла цепла хвиля, нє? Якошик ми, того року, вчас почало буц жимно. Нєшка сом уж мушела облєчиц и сподню маїцу, а лєм половка септембра. Но, най нє гришим душу (а душа то єдно начудо чувствительне єство, аж ме дакеди секира), мнє углавним вше жимно. И кед влєце уключена клима, та прейґ себе мушим […]

Learn More

РУЖА

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Єст ствари хтори наисце любим робиц, алє найволїм правиц колача. А и до того спознаня нє було лєгко дойсц. Бо, кед це родичи воспитую же „шицко мушиш знац робиц” (а дзекуєм им на тим), вец нє так лєгко одкриєш цо ци наисце идзе од руки. Нїґда сом нє була даяка квецарка. З квецом сом була […]

Learn More

З ПОГАРОМ ВИНА У РУКИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Уж дас дзешец днї у нашим обисцу права аґония. И то пре єдну єдину причину – пре Дзень залюбених… Гоч би даєдни подумали же я така возбудзена романтична пре тото швето, та рихтам кексочки у форми шерцочкох, рижнофарбово балони, лєбо салветки… Спреведли сце ше – дзеци. Вони ше почали заношиц… Старши син би симпатиї подаровац […]

Learn More