Tag Archives: ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

ШМИНКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Цо сом старша, обачуєм же любим буц цо природнєйша, така яка сом, без шминканя и украшованя, без маскох и филтерох. Озда ми, жени, ношиме и тот ґен у себе, потребу дакеди ше нашминкац, понамесцац власи, налаґирац нохци, поприберац… Голєм у даяких специфичних околносцох. Уж, агейце, нагадуєце о чим  будзем писац? Нєдавно сом, пре одредзену причину, […]

Learn More

ЗАПИСКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Нєт красшей рочней часци од яри. Вєдно зоз природу ше будзиме и ми, цале нашо єство. Коло нас шицко квитнє, а у нас ше будзи наша енерґия. Того року то було ище интензивнєйше, пре тоту уж шицким познату корону. Праве кед пришла яр, розказане нам остац дома, у своїх обисцох. Хто мал щесца, могол шедзиц […]

Learn More

БО ПУСТАРА ПРЕСТАЛА БУЦ ПУСТАРА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Остатнїх рокох, коло Националного швета, вше частейше роздумуєм о наших людзох хтори зоз зайдами рушели на юг. Задумуєм их як складали до своїх зайдох тото найнужнєйше, бо драга длугока, алє надїя до лєпшого живота ошлєбодзує кажди крочай у старих древянкох. Гваря же Карпати прекрасни. Лєта, а окреме жими, пажици, лєси, бистри потоки, швижи воздух… Аж […]

Learn More

ПОЧИНАМ ОД ПОЧАТКУ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Паметам же нам одмалючка старши гуторели же искуство вредзи голєм тельо кельо и мудросц, бо дармо чловек дацо зна у теориї, док тото нє претка през искуство. Паметам и же сом лєдво чекала одроснуц и – буц мудра. Хторишик дзень сом после роботи зашла на пияц. Знала сом цо хиби у обисцу. Вшелїяк же мушим […]

Learn More

ДОК РУКИ РОБЯ…

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Каждодньово роботи по обисцу знаю буц наисце барз допити. И то лєм кед ше роби тото найосновнєйше. Док покончиш по купатилу, хижи и конєчно войдзеш до кухнї – обиду це голєм три жимни зної. Лєпше ше влапиц за трофазну. Анї нє чудо же, кед ше питали Аґати Кристи дзе пренаходзи инспирацию за тоти рижни забойства […]

Learn More

НИЯНСИ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Одкеди паметам, од дзецинства, нїґда сом нє любела даєдного одредзеного ґлумца, ґлумицу, ґрупу, филм, лєбо дацо цо зме уписовали док зме пополньовали лексикони. Вше сом писала тото цо було теди популарне, тото цо и векшина любела. Нє барз сом ше знала ношиц зоз свою нєодлучносцу, бо сом ше нє сцела розликовац од других. Лїпкали зме […]

Learn More

КЕД СПАДНЄ И ОСТАТНЯ ЛИНИЯ ОДБРАНИ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Єден час сом цошка нїяка – физично вистата, ментално вичерпана, а креативно запшета. Мало хибело же би остал празни бок у новинох.☺ А то шицко пре даскельо факти хтори нїхто нє може побиц. Перше же шицки коло мнє хори. Того року нє було моцней жими, а муши шицко вимарзнуц – кажда грудка жеми, кажди конарчок […]

Learn More

РАДОСЦ ТУ, У НАС САМИХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Конєц рока, такповесц, пред дзверми… Мало-мало чуєм Яй, як ми швидко прешол, яй як тот рок прелєцел, док ше обрацим – уж ознова квецим крачун. Я ше трудзим нє роздумовац так. Ша, рок прейдзе вшелїяк, питанє ЯК ци прейдзе. Знаце тоти покус допити аналитични, мазохистични способи убиваня себе? Же од 1. януара почнєм з диєту, […]

Learn More

УЧИТЕЛЄ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Кедиш, придзем з роботи, вистата, нєвиспана, горуцо… Такой сом пошла до заградки пооберац ягоди, бо их слунко спражи. Схилєла сом ше, прегартам по лїсцох, пипам их, обрацам у пальцох… Дакус сом ше и побунєла, бо сом налаґирала нохци исто так на червено за матурске (а заґлавела сом), та ше ми видзело же их єст вецей… […]

Learn More