ЖЕНОБЛОҐИЯ

ВИРИВОК З ДНЬОВНЇКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

20. юлий 2021.

Сримска Каменїца

По хто зна хтори раз починам писац тот текст. Якошик ми нє идзе. Почнєм, а потим ше заплєцем до власней мрежи. Поцагню ме якишик роздумованя до котрих анї сама нє верим. Чийо су? Под чиїм уплївом жиєм? Хто бива у моєй глави?

Сцела бим написац єден єдноставни, лєгки текст о шицких нас. Добре би було и кед би бул шмишни, або кед би голєм дакого порушал на роздумованє. Алє – нє идзе ми…

Мойо днї у тим периодзе нє таки весели. Могло би повесц аж и же су и физично, и психично напарти. Думала сом же то пре горучаву. Же нєдобре подношим тоти температури. У принципу, наволїм кед пада диждж. Мнє ше теди нє шпи и нє живкам по цали божи дзень. Я ше теди найволїм прешейтац. Єст цошка лїковите у тим швижим воздуху, у тих капкох цо орошую цалу жем. Гоч ми и витриско превраци амрел и патики премокню. Могла бим, як у тим филму, танцовац по дижджу.

Здогадла сом ше того док сом шедзела у чекальнї у Дзецинским шпиталю. Чекали зме же би нас прияли на оддзелєнє, а вонка так гирмело и трескало же ше шицки доокола обрацали коло себе и лєм цо нє жегнали. Було ми интересантне припатрац ше на тоти реакциї. Правда же буря направела вельо чкоди и же ше нїхто нормални нє шпацирал по такей хвилї. Алє я мала єдно исте чувство – швижосц капкох диджу на твари…

Можебуц ми роздумованє о тим було прибежище од того цо нас чекало у дохтора, цо було пред нами. Вше поцерпаш…

Телї застарани твари родичох видзиш лєм у шпиталю. У нєшкайши час єст тельо вельо хороти, як их волаю – хороти нового часу, же то постала епидемия. Кед чуєш свашта, видзиш свашта и дознаш свашта, запиташ ше чи здравє твойого дзецка нє найважнєйше на швеце.

И кед зме ше врацели дому, ище под упечатком, наслухана шицкого, нїяк ше нє можем концентровац на тот текст.

И нє знам якей вязи ма диждж з тим шицким. Найволєла бим кед би змил зоз наших дзецох шицки хороти, кед би даяка буря вицагла зоз своїма пазурами кажду хору клїтинку и подаровала дзецом здравє. Е, то бим любела.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *