ЖЕНОБЛОҐИЯ

ВЄДНО ЛЄМ У ДУМКОХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Помали ше приблїжує конєц и того року, а велї у тим периодзе зводза рахунки. Випатра же од шицких достанє исту оцену – нїяки. И гоч ше трудзим на шицко патриц з вецей бокох и дойсц до даяких позитивних оценох – нє удало ше ми. У тим року лєм зоз килами сом у плусу.

Нє лєгко ше знайсц у нових животних обставинох котри нам принєсла пандемия. Нєшка шицко иншак випатра. Цошка ше коло нас случує, а ми пробуєме жиц як кед би ше нїч нє случовало. Окружую це исти вистки, чарни проґнози, забрани, гроженя, кари… Вшелїяк же их нє подценюєм. Лєм ше якошик сцем одшмелїц и пробовац уживац у датих околносцох. Бо швета приходза.

А сущносц тих шветох препровадзиц их зоз своїма найблїзшима. Як то ма випаднуц – нє знам анї сама. З мойого боку нас найблїзших єст 14-цецеро, а зоз мужового 9-еро. Вельо, гоч як обрациш. А дзе же ище дзецинска радосц – ходзиц по шпиваню, отверац пакецики, дружиц ше…

Паметам, за Вельку ноц була подобна ситуация. Кажде шедзел дома, а коло стола цихосц. Пожуваш на силу, а вец прейґ интернету повинчуєш швето. Потим злїґнєш ище даскельо ґомбовци, праве тельо же би ци прешедло. Я, можебуц, и щешлїва же зме шицки ту, нє одселєни по швеце и на гевтим другим швеце, та нє знам цо значи жиц з таку пражнїну.

Кед годно вєдно препровадзиц швета, сиґурно же их препровадзиме. Кед нє годно, направиме себе швето док ше ознова шицки зидземе. Так будзе як ма буц.

Затераз будзе так: нацагам до обисца ядловцово конари най обисце пахнє. Сламу бим нє уношела и так-и так, алє же шицко будзе украшене – будзе. Як и каждого року. Ми, домашнї, пошедаме коло стола, а вец наволаме шицких доокола. Голєм ше шицки нашмеєме, та дзень нє будзе страцени.

На концу бим лєм сцела шицким повинчовац наиходзаци швета. Пожадайме себе лєпши наступни рок, же бизме були насампредз здрави, та вец будземе и щешлїви. А ище док нарок видзе и кнїжка –Женоблоґию сце годни читац кажди дзень!

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *