ЖЕНОБЛОҐИЯ

ДОК РУКИ РОБЯ…

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Каждодньово роботи по обисцу знаю буц наисце барз допити. И то лєм кед ше роби тото найосновнєйше. Док покончиш по купатилу, хижи и конєчно войдзеш до кухнї – обиду це голєм три жимни зної. Лєпше ше влапиц за трофазну.

Анї нє чудо же, кед ше питали Аґати Кристи дзе пренаходзи инспирацию за тоти рижни забойства и змервени случаї у своїх кнїжкох, одвитовала же кажду идею достала при помивачки док помивала судзину. Така то допита и нєкреативна робота. Мнє ше видзи же кед би Спилберґ пробовал превалїц коди у моїм мозґу нє лєм док помивам, алє окреме док пейґлам, лєбо ометам павучину, збогацел би ше як нїхто. Там мож вшелїячини дознац – прецо нам, до пшамаца, подзелєли окремни канти за шмеце и папер, кед обидва канти сипу до истого камиона; прецо одразу шицки постали еколоґийно освидомени, та нє сцу плациц мещок у дутяну два динари, а направя рахунок штири тисячи; прецо тримам у шкатули з лїками капки за очи цо им вишол рок тирваня 2014. року (можебуц бим себе требала накапкац превентивно, да нє видзим тоти глупосци).

Алє нє дам ше! Гваря же краса у очох припатрача. Глїбоко до того верим, наисце, лєм нє знам кадзи мам патриц. До красшей будучносци? Ю нє видно, анї кед станєм дакус висше. Коло себе? Барз сом нїзка, нє доруцуєм. Остава ми попатриц ДО себе. Випатра же би рушиц отамаль.

Шедам за тастатуру рахуюци же положим ґу шицкому у живоце плус, лєбо минус. Лєм два колони. Чарне и биле. Най видзим дзе тото мойо слунко, дзе моя краса. Чому ше радуєм, чому сом ше скорей радовала, а престала сом тото робиц. Подцагнєм смужку.

Шедзим и штудирам. Патрим до билого папера на екрану. Даремна робота.

Кед ше так препущиш думком, хто зна дзе це одведу. Анї нє чудо же Кристийова таки добри романи написала. Хто зна кому вона у стварносци сцела усипац мишомор, лєбо ґурнуц го зоз чамца до води. Будзме реални. Алє, нагоди за мудрованє єст кельо лєм сцеш.

Заверам компютер. Врацам ше ґу моєй помивачки. Почала сом чисциц кромплї, бо паприґаш уж мал давно врец. Док попресцерам шмати, можебуц ми дацо инше придзе на розум.☺

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *