ЖЕНОБЛОҐИЯ

САҐА О СТАРОМУ (И О СТАРЕЙ)

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Уж почала новорочна еуфория. Шицко оквецене ище початком децембра, улїчки ше блїща од рижнофарбових шветлох хтори дочарую шветочну атмосферу у тим прекрасним городзе. Знїженя (кобаяґи) на каждим углє, а я лєм рахуєм кельо мам того року порихтац пакецики за Крачун(и), цо до нїх положиц, цо будзем вариц и печиц за швета и з кельо нулами ше то пише. И уж видзим: математично-акробатска бравура (лєбо дебакл) будзе и того року.

Лєгко дзецом – вони науча даяку коляду и гоч дзе пойду – зашпиваю даяки пакецик. А у нїм и лакотки и динарчки. Од обидвох ше дзвига розположенє. Чом же би нє були задовольни? Ище кед од Дїда Мраза достаню тото цо и написали у писемку – радосци нєт конца! А вон ми наисце идзе на ґанґлиї.

Прецо? Га, прето! Нє познам анї єдного хлопа хтори роками, а у тим случаю виками, приноши таку радосц до обисца. Думаце же то прето же ма таки ирваси? Хтори лєца? Ша у даєдних державох зоз нїх прави колбаси! Чи прето же цали рок нє роби нїч под милим богом, бо ше рихта за тоту єдну ноц обисц цали швет? А-а… Нє. То прето же му шицко тото порихта БАБА МРАЗАНЯ. Га гей. Вон лєм позбера шицку славу. А вона жена шицко пороби. Шицки писма му посклада на єдно место, и шмати му порихта, и пакецики направи. Без нєй – вон би бул нула. Зиро. Нїч спектакуларне.

А знаце цо панї Мразаня роби тей чаривней ноци 31. децембра вечаром кед випровадзи дїда? Ужива… То єден єдини дзень у року кед себе може дац. Ище анї ирваси нє вифуркню горуцу пару з нозґрох и замахню з хвостами – вона уж планує як будзе уживац. Напуща себе полну кадзу води, пущи даяку музику, отвори вельку Милку и – ище анї нє задумала як закончи тот совершени дзень, а телефон уж бренкал. Стари забул мапу цо му виписала. Кречана! А думала же кед ше так дотера до тих новорочних чаривних шматох, же вон наисце того дня будзе таки – совершени. Ба, купак. Каждираз ше так занєше.

Шлїдуюцого року, верабоже же му и я напишем писемко. Док нє преверим чи вон наисце виполнює жаданя, нє змирим ше. А тото исте зробце и ви. Кед и вам и мнє виполнї жаданє, а жаданя шицки маме, вец ше од нового року врацаме до дзецинства. Порадзене? Будземе вериц, твардо вериц до доброти, до даякого добродїя хтори нам поможе, а и свою помоц нєсебично даме. То нам будзе найкрасши пакецик. А верим же нам у тим и Баба Мразаня помогнє. 😉

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *