ЖЕНОБЛОҐИЯ

ПЕРШЕ ПРЕЧИТАЙ ГОРОСКОП

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Знам же нє лєгко постац добри у даякей роботи. И же би ше постало добри майстор, и добра шивачка, а и шпивачка – потребне вельо того. Таланту – гей, дзеки – гей, а часу – найвецей. Наприклад и добра кухарка чежко постац. Бо, окрем того же мушиш знац увариц чай и напражиц вайца, требало би звладац и други схопносци у кухнї.

То ше одноши, най будзем така шлєбодна, на вас младих хтори сце ище у мацери на косту, а нє можеце ше похвалїц зоз бравурами за шпоргетом. Треба ше одшмелїц и почац вариц. То окреме наглашуєм вам хтори роздумуєце о одаванки, бо знаце як гваря – любов уходзи на уста (дакеди и виходзи, алє лєм кед дацо ґаднє зезнєце).

Знаце, моя мац зна увариц баааарз добру юшку. Тоту нєдзельову. А швекра тоти „тижньово” юшки. Кед сом их хлїпала думала сом же нїґда нє одкриєм у чим тайна такого смаку, алє то було лєм прето же нам вше смачнєйше єдзенє у люцкого.

Но, гваря и же добра швиня шицко поє, та бим ту требала дакус розгранїчиц думки, алє най ше кажде найдзе там дзе му одвитує… 🙂

Понеже сом себе вжала же кадей нєдзелї будзем вариц нєдзельову юшку, можем припознац же сом ше дакус вивежбала. То пришло до вираженя тото з початку – треба часу. А мойо дзеци, нє же ше хвалїм, найволя мамову юшку (нє знам чи їх дзеци буду волїц бабову чи мамову… гмммм).

Прешлого року сом твардо одлучела же до теки за рецепти (прекрасней, од куми сом ю достала за родзени дзень у першим року малженства), позаписуєм шицки рецепти и кельо сом наварела маджуну за наиходзацу жиму, зоз чого, кельо сом мала парадичанки, туршиї и квашеней капусти. Но, того року тото шицко ознова твардо одлучим пописац, бо сом, нормално, забула. Идзем такой.

Но, пририхтованє за жиму сом почала з маджуном. И як права ґаздиня, роздумуюци о длугей жими и трох хлопох у обисцу, без 20 килох кайсох би ми нє починац. Набавела сом кайси и 10 кили цукру, думаюци же то цалком досц, а воно – купак. Тото же ми того дня шицко рушело наспак, та пена зоз єдного з штирох гарчкох закончела за шпоргетом, у другим ми маджун пригорел, у трецей шерпенї ше нє згуснул, а шерпеня у релни ми лєм цо нє прегорела и же сом додала ище 5 кили цукру – нє будзем вельо писац, бо ше розхорим. На концу тей епскей приповедки о маджуну треба знац лєм же ми випадли коло 30 дунци ґестиньовей фарби и сладки ж ми аж уха закруца. Алє после того искуства, пре маджун хтори будзем нарок вариц, мушим саму себе виправиц:

же би ше постало добри майстор, и добра шивачка, а и шпивачка – потребне вельо того. Таланту – гей, дзеки – гей, а часу – найвецей. Наприклад и добра кухарка чежко постац. Бо, окрем того же мушиш знац увариц чай и напражиц вайца, требало би звладац и други схопносци у кухнї, а окреме треба мерковац на гороскоп: НЄ ВАР МАДЖУН КЕД ЦИ ОД РАНА ШИЦКО РУШИ НАСПАК!

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *