Дацо шмишне

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Случело ше вам дакеди же кед отворице фрижидер, а воно – нєт цо поєсц? Нє так же нєт. Вше на задку зґурнути полупразни дунєц з маджуном, начати квашени огурки, майонез, кечап, лєбо таки джиджа-биджи. И розумлїве. Ша, наєме ше и салами, паштети, колбаси… Кед пойдзеш купиц дацо, та вше єдно те исте. Цо же биш […]

Learn More