ДРАГА ЖИВОТА НЄ МА КОНЄЦ, ЛЄМ ПОЧАТОК

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Вше кед конєц рока, якошик ше зводза рахунки. Знаце, кед кладземе плуси и минуси… Кед себе углавном доганяме цо зме нє поробели а могли зме… Вше себе баржей критикуєме, як хвалїме… Яки лєм треба буц скромни и справедлїви, а знука у миру и полни подзековносци за тото цо маш… Кельо нас єст таких, питам ше […]

Learn More