ЖИЦ ЗОЗ ЗАДЖМУРЕНИМА ОЧМИ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Даєдни гваря же ше правим вееелька мудерица, же ше до шицкого аж и на то розумим, та же думам же лєм я мам правилне становиско о дачим… Гммм… Дацо з часци можебуц и правда, алє то нє прето же я так сцем, то мой мозоґ сце! Вон ше, як цо знаме, през час меня, а […]

Learn More