Tag Archives: Кресцанка кед будзем

МУГАР

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Паметаце тото чувство кед маце часу? Кед нїч нє мушице, а шицко цо маце покончиц нє одбера вельо часу? Кед себе можеце повесц – так ми допито же нє знам цо робиц! Праве сом таке чувство препознала кед сом була остатнїраз на рочним одпочивку. Розуми ше, перши даскельо днї сом анї самей себе нє верела, […]

Learn More

СЦЕЛА БИМ БУЦ ТОП-КУХАРКА

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Як цо уж шицки знаце, нє мож ме ураховац до першокласних ґаздиньох. То би наисце було претенциозно. Анї сом нє зоз тих цо их нїзач нє бриґа. Єст роботи по обисцу хтори мержим робиц – помивац и чухац ролетни. З другого боку, од кеди себе нє правим громади, любим попейґлац, прескладац ствари по фийовкох. Цо […]

Learn More

ЯК СУЧКА, ЛЄБО РУЖА

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Нє знам чи єст дакого кому тота красна хвиля пред тим захладзеньом нє одвитовала. Конєчно зме видзели дакус слунечка, и такой зме були розположенши и дзечни за роботу. Кедишик, после полудзенку, видзем до двора и жегнам ше по стоцетираз кельо наша сучка шмеца нарозноши. Правда, вона ше нам шицким радує, та вше побега по дворе, […]

Learn More

ЄДНА ЗВИЧАЙНА НЄДЗЕЛЯ

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Нє знам як ви на то патрице, алє кед ми нєдзельова юшка нє бистра – цалком ошалїм! Такой ше ми ю нє є! Так було и внєдзелю. Виняла сом якишик косци, живинске месо и фалат младей говедзини, натрепала желєняви до гарчка, НА ЧАС приставела… Чим юшка почала врец, вжала сом черпацу вареху и зверху мишала. […]

Learn More

ПОМИВАЧКА

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Єст єдна японска леґенда по хторей ше людзе у єдним валалє, кед мали даяку тайну, лєбо даяке скрите жаданє за хторе нє сцели же би нїхто знал, пендрали на високу гору у околїску. Потим у лєше нашли одвитуюце древо, видлобали у нїм дзиру и вигварели до нєй тоту тайну, а дзиру замасцели з блатом. Оддало […]

Learn More

И ПО НОВИМ, И ПО СТАРИМ

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Нєт ту цо чекац – слунко заблїсло през масни скла, видно кажди милиметер праху и шпляхи коло шпоргета… Вас нє депримира кед почнєце шицко тото обачовац? Аааааа! Мержим рибац обисце! Конєчно красна хвиля, шицки треба же бизме вишли вонка, а нє хпац ше нука. Но, правда, уж дораз Пасха, та и шор, як би Коцурци […]

Learn More