МАМ ИДЕЙНИ ПРОЄКТ

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Хторишик дзень сом вишла рано до двора, удихла швижи воздух и – ришела: тераз прави час за ушорйованє и украшованє двора. Га нє? Уж нє так горуцо, а ище надосц цепло же би ше койцо могло оправиц лєбо направиц. Значи, я мам (мой би гварел), буйну машту. Бо, кед дацо надумам, вец то виконструуєм до […]

Learn More