МОЯ ОСТАТНЯ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Болї ме глава. Бааарз… И – ознова. Ище баржей як вчера. Гоч сом попила уж два кафи од рана, нїяк ме нє попущує. А мушим написац тот текст и придац го редакторки. Ґррррр… То ище анї нє найвекше – анї нє шмем подумац же тераз лєм дзевец рано, а полноци, кед сом конєчно годна лєгнуц […]

Learn More