ЄДНА З НАС ДВОХ НЄНОРМАЛНА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Гей, гей, знам же зме шицки на тот лєбо гевтот способ повязани и знам же уплївуєме єдни на других, уплївую на нас кнїжки, рижни ситуациї, алє наисце – вше поцерпац и думац на найгорше? Дай… Нє мала сом вельо найлєпши пайташки у живоце, алє кажда, наисце кажда охабела свой єдинствени шлїд на мнє. И якошик […]

Learn More