НОВОМУ САДУ З ЛЮБОВУ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

То озда муши буц так на тим швеце – шицки и шицко ма свою енерґию, нєвлаплїву и нєвидлїву… Лєм тому хто ю почувствує ясне же вона ту, же нас вяже єдни за других, чловека за валал, город, ту ше народзуєме и охабяме свойо ґени, тужиме и помалки капеме кед зме витаргнути з нашей родней груди… […]

Learn More