ЖЕНОБЛОҐИЯ

ДОК ДЗЕЦИ ВИРОШНЮ…

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

То ци так зоз школскима дзецми – на початку школского року су барз розпущени, аж по конєц септембра, потим ше нєпреривно поносую же ше маю вельо учиц, та ше водзи борба за преживйованє пред першим тромешачйом. Потим, уж ознова галайк у обисцу, бо ше пошвидшано роби уж, паля, дораз конєц першого полроча. Знам же дзеци […]

Learn More

ЯК СОМ ПОЛЮБЕЛА САМУ СЕБЕ…

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Рихтам ше хторешик рано на роботу, станєм опрез жвератка и патрим – га, як же сом така бурава и вилєжана кед сом ше вечар змила и положела виклери? Чи би ше ми штригац, чи фарбиц… Розчесуєм ше, гласкам свойо длугоки власи котри падаю на мойо плєца, вец на мой хрибет… Нєеее, шалїм ше, то лєм […]

Learn More

У ВЛАСНЕЙ РЕЖИЇ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Найволєла бим мац камеру. У ствари, дакеди бим аж пристала на риалити у нашим обисцу. Тельо того ше послучує, же зоз словами нє можем шицко описац. Так, ниа, кед зме ишли на морйо, нїяки слова би нє могли описац вираз на наших тварох кед зме похопели же цошка у авту барз почало шмердзиц. Камера би […]

Learn More

МЕТЕОР

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Вельо ше бруєло тих дньох о наиходзацим дижджу метеорох. Окрем основних податкох о тим, нїхто нє забул наглашиц же тота подїя прекрасна, же випатра велїчезно кед метеори, док ше падаюци гаша, охабяю швицаци шлїд. Я анї нє мала у планє припатрац ше на нїх, алє баба препомла дзецом. Розуми ше, такволани диждж метеорох мож видзиц […]

Learn More

БЕЗ ИНСПИРАЦИЇ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Читам годзини по рочни одпочивок. И то нє гоч яки! Одход на морйо. Дзешец днї на горватским побрежю, пах моря, пах етеричних смолох, мир… Ище кед найдземе даяку полу–дзивину, а прешвечена сом же найдземе – одпочивок будзе совершени. Попри тим, дзеци уж вельки, та нєобходни серсан почина и закончує ше зоз купацима, даскельо маїцами, шорцами […]

Learn More

ПОЧИНАМ ОД ПОЧАТКУ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Паметам же нам одмалючка старши гуторели же искуство вредзи голєм тельо кельо и мудросц, бо дармо чловек дацо зна у теориї, док тото нє претка през искуство. Паметам и же сом лєдво чекала одроснуц и – буц мудра. Хторишик дзень сом после роботи зашла на пияц. Знала сом цо хиби у обисцу. Вшелїяк же мушим […]

Learn More

У КАДРУ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Шедзим и припатрам ше на мойого док шедзи и сцагує якушик серию з нету. Думам себе – прецо же нє ма дакус густейшу браду? Кед є така ридка, а уж покус и шива, випатра як тото цо попресадзуєм у загради. З тим же мнє дацо и зидзе, а йому анї резанка з нєдзельовей юшки нє […]

Learn More

LOVE&ART

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Наисце нє знам яка то треба буц жена же би ци супруг вибудовал Тадж Махал. Ей, нє крипту, алє памятнїк котри нєшка под защиту УНЕСКО-а! Лєбо, з другого боку, яки то супруг вибудує покойней супруги таки памятнїк. Гмммм… Барз ме заинтересовало тото зданиє накадзи сом чула же представя мавзолей покойней супруги индийского моґулского цара Шах […]

Learn More

НЄ ДАРЕМНО МАМЕ ПОСТ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Глад… Глад… Глад… Познате вам тото чувство? Кед сце таки гладни же бисце закушели кормань, алє и гоч цо цо ше найдзе под руку… Так и мнє було донєдавна. Аж сом ше зрадовала! А такой и потолкуєм прецо. Перше и перше шицким припознавам явно, здушнє, найщирше, же сом през тоти жимски мешаци у єдней хвильки […]

Learn More

ВИРУСОЛОҐИЯ

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Вше ше якошик у тей часци рока шицки бориме з рижнима вирусами и хоротами. Озда нєт обисце хторе остало на ногох. Но, най ше розумиме, гоч як парадоксално звучи, то и здраве буц хори. Як же бизме вец научели цело же би ше само виборело з нєприятелями у целу? Нє гварим же треба правиц драму […]

Learn More

Previous Posts