Tag Archives: ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

ПРЕСЦЕРАНЄ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Видзи ше ми же остатнї час иншака атмосфера у нашей рускей заєднїци. Гей же нас горучави дотлукли, алє ствар виправели нашо фестивали. Наисце, орґанизаторе вихасновали тот корони-скоре-нєт период, та ше каждого викенду отримує даєдна манифестация. Од Сриму, та ґу Бачки… И добре же так. Людзе уж вистати од шицкого. Каждому треба оддих, каждому треба удихнуц […]

Learn More

ВИРИВОК З ДНЬОВНЇКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

20. юлий 2021. Сримска Каменїца По хто зна хтори раз починам писац тот текст. Якошик ми нє идзе. Почнєм, а потим ше заплєцем до власней мрежи. Поцагню ме якишик роздумованя до котрих анї сама нє верим. Чийо су? Под чиїм уплївом жиєм? Хто бива у моєй глави? Сцела бим написац єден єдноставни, лєгки текст о […]

Learn More

МОЦНЄЙШЕ ЯК МАЦЕРИНСКА ЛЮБОВ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС, ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Єст єдно место у Сримскей Каменїци, а нє преходзим тамаль часто, єдна точка на схили Фрушкей Гори, котра ме вше застанови и вше ми вицагнє ошмих на твари. Зоз того места видно Дунай, як ше приблїжує ґу Новому Саду, як километрами чече ґу нам. Кус далєй, лєси, пажици, населєня, поля, у рижнородних фарбох… Окреме вєшенї. […]

Learn More

ВЄДНО ЛЄМ У ДУМКОХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Помали ше приблїжує конєц и того року, а велї у тим периодзе зводза рахунки. Випатра же од шицких достанє исту оцену – нїяки. И гоч ше трудзим на шицко патриц з вецей бокох и дойсц до даяких позитивних оценох – нє удало ше ми. У тим року лєм зоз килами сом у плусу. Нє лєгко […]

Learn More

ШМИНКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Цо сом старша, обачуєм же любим буц цо природнєйша, така яка сом, без шминканя и украшованя, без маскох и филтерох. Озда ми, жени, ношиме и тот ґен у себе, потребу дакеди ше нашминкац, понамесцац власи, налаґирац нохци, поприберац… Голєм у даяких специфичних околносцох. Уж, агейце, нагадуєце о чим  будзем писац? Нєдавно сом, пре одредзену причину, […]

Learn More

ЗАПИСКА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Нєт красшей рочней часци од яри. Вєдно зоз природу ше будзиме и ми, цале нашо єство. Коло нас шицко квитнє, а у нас ше будзи наша енерґия. Того року то було ище интензивнєйше, пре тоту уж шицким познату корону. Праве кед пришла яр, розказане нам остац дома, у своїх обисцох. Хто мал щесца, могол шедзиц […]

Learn More

БО ПУСТАРА ПРЕСТАЛА БУЦ ПУСТАРА

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Остатнїх рокох, коло Националного швета, вше частейше роздумуєм о наших людзох хтори зоз зайдами рушели на юг. Задумуєм их як складали до своїх зайдох тото найнужнєйше, бо драга длугока, алє надїя до лєпшого живота ошлєбодзує кажди крочай у старих древянкох. Гваря же Карпати прекрасни. Лєта, а окреме жими, пажици, лєси, бистри потоки, швижи воздух… Аж […]

Learn More

ПОЧИНАМ ОД ПОЧАТКУ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Паметам же нам одмалючка старши гуторели же искуство вредзи голєм тельо кельо и мудросц, бо дармо чловек дацо зна у теориї, док тото нє претка през искуство. Паметам и же сом лєдво чекала одроснуц и – буц мудра. Хторишик дзень сом после роботи зашла на пияц. Знала сом цо хиби у обисцу. Вшелїяк же мушим […]

Learn More

ДОК РУКИ РОБЯ…

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Каждодньово роботи по обисцу знаю буц наисце барз допити. И то лєм кед ше роби тото найосновнєйше. Док покончиш по купатилу, хижи и конєчно войдзеш до кухнї – обиду це голєм три жимни зної. Лєпше ше влапиц за трофазну. Анї нє чудо же, кед ше питали Аґати Кристи дзе пренаходзи инспирацию за тоти рижни забойства […]

Learn More

НИЯНСИ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Одкеди паметам, од дзецинства, нїґда сом нє любела даєдного одредзеного ґлумца, ґлумицу, ґрупу, филм, лєбо дацо цо зме уписовали док зме пополньовали лексикони. Вше сом писала тото цо було теди популарне, тото цо и векшина любела. Нє барз сом ше знала ношиц зоз свою нєодлучносцу, бо сом ше нє сцела розликовац од других. Лїпкали зме […]

Learn More

Previous Posts