Category Archives: ВЕНЕРА vs МАРС

МОЦНЄЙШЕ ЯК МАЦЕРИНСКА ЛЮБОВ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС, ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Єст єдно место у Сримскей Каменїци, а нє преходзим тамаль часто, єдна точка на схили Фрушкей Гори, котра ме вше застанови и вше ми вицагнє ошмих на твари. Зоз того места видно Дунай, як ше приблїжує ґу Новому Саду, як километрами чече ґу нам. Кус далєй, лєси, пажици, населєня, поля, у рижнородних фарбох… Окреме вєшенї. […]

Learn More

БЕЗ ИНСПИРАЦИЇ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Читам годзини по рочни одпочивок. И то нє гоч яки! Одход на морйо. Дзешец днї на горватским побрежю, пах моря, пах етеричних смолох, мир… Ище кед найдземе даяку полу–дзивину, а прешвечена сом же найдземе – одпочивок будзе совершени. Попри тим, дзеци уж вельки, та нєобходни серсан почина и закончує ше зоз купацима, даскельо маїцами, шорцами […]

Learn More

У КАДРУ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Шедзим и припатрам ше на мойого док шедзи и сцагує якушик серию з нету. Думам себе – прецо же нє ма дакус густейшу браду? Кед є така ридка, а уж покус и шива, випатра як тото цо попресадзуєм у загради. З тим же мнє дацо и зидзе, а йому анї резанка з нєдзельовей юшки нє […]

Learn More

LOVE&ART

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Наисце нє знам яка то треба буц жена же би ци супруг вибудовал Тадж Махал. Ей, нє крипту, алє памятнїк котри нєшка под защиту УНЕСКО-а! Лєбо, з другого боку, яки то супруг вибудує покойней супруги таки памятнїк. Гмммм… Барз ме заинтересовало тото зданиє накадзи сом чула же представя мавзолей покойней супруги индийского моґулского цара Шах […]

Learn More

З ТЕТУ ПРЕЙҐ МОСТА

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

З дому по роботу ми треба направиц коло 4 500 крочаї. И то нє таки исти як кед ше з нєй врацам. Тоти други дробнєйши, одлучнєйши, як да шицку чежину того дня цагам за собу. Алє патики паметаю драгу… Ище як… Скорей бим часто, припатраюци ше през облак у автобусу, анї нє обачовала людзох хтори […]

Learn More

ПОГУБЕНА ҐРАМОФОНСКА ПЛОЧА

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Думам же ше то у каждим обисцу людзе єднаю – те пре тото хто дзе зохабел ключи, те хто охабел нащежар отворени дзвери, хто нє одказал сушедови за ламачку… Можебуц ше з тим лєм цешим, бо у нас зна буц свашта. То таке випаднє кед мой мелє як накруцени, а мнє ше шпи… Позавчером вечар, […]

Learn More

ПРЕД ДРАГУ, ЯК ПРЕД БУРЮ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Барз любим ходзиц пешо. Нє шпацирац ше, алє ходзиц пешо, геваль-тамаль. Правда – кед мам на ногох патики, лєбо добри ципели. Та, я уж вера нє можем анї обуц гоч цо. Кед обуєм ровне – боля ме ноги. У ровним нє можем витримац анї годзину. А запетки? Формула така: дзень у запеткох – вечар у […]

Learn More

САҐА О СТАРОМУ (И О СТАРЕЙ)

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Уж почала новорочна еуфория. Шицко оквецене ище початком децембра, улїчки ше блїща од рижнофарбових шветлох хтори дочарую шветочну атмосферу у тим прекрасним городзе. Знїженя (кобаяґи) на каждим углє, а я лєм рахуєм кельо мам того року порихтац пакецики за Крачун(и), цо до нїх положиц, цо будзем вариц и печиц за швета и з кельо нулами […]

Learn More

МОЯ ОСТАТНЯ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Болї ме глава. Бааарз… И – ознова. Ище баржей як вчера. Гоч сом попила уж два кафи од рана, нїяк ме нє попущує. А мушим написац тот текст и придац го редакторки. Ґррррр… То ище анї нє найвекше – анї нє шмем подумац же тераз лєм дзевец рано, а полноци, кед сом конєчно годна лєгнуц […]

Learn More

КАЖДЕ ТАНЦУЄ ТАК ЯК ЗНА

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС

Кед же дацо було наисце красне на тей „Ружи” вец то були госци зоз Словацкей. Тоти, ПУЛС. То була красота єдна – облєчиво, гласи, танци, ошмихи… Озда нє було патрача у публики хторому ше нє пачел їх наступ. Но, и мнє шицко було барз красне, лєм сом себе нєпреривно поставяла питаня: як же тоти дзивки […]

Learn More

Previous Posts