Tag Archives: Женоблоґия

ДРАГА ЖИВОТА НЄ МА КОНЄЦ, ЛЄМ ПОЧАТОК

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Вше кед конєц рока, якошик ше зводза рахунки. Знаце, кед кладземе плуси и минуси… Кед себе углавном доганяме цо зме нє поробели а могли зме… Вше себе баржей критикуєме, як хвалїме… Яки лєм треба буц скромни и справедлїви, а знука у миру и полни подзековносци за тото цо маш… Кельо нас єст таких, питам ше […]

Learn More

ПШИСКО

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Любим кед єшень така красна и длуга як того року. Опиваю ме тоти пахи, жимни рана и вечари, а приємни днї. А най нє приповедам о фарбох природи коло нас… Нє сцем най текст випатра як состав зоз язика за штварту класу основней, алє – пооглядайце ше коло себе! Кра-со-та! Так зме єдно вечара, мой […]

Learn More

Дацо шмишне

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Случело ше вам дакеди же кед отворице фрижидер, а воно – нєт цо поєсц? Нє так же нєт. Вше на задку зґурнути полупразни дунєц з маджуном, начати квашени огурки, майонез, кечап, лєбо таки джиджа-биджи. И розумлїве. Ша, наєме ше и салами, паштети, колбаси… Кед пойдзеш купиц дацо, та вше єдно те исте. Цо же биш […]

Learn More

ПРЕСЦЕРАНЄ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Видзи ше ми же остатнї час иншака атмосфера у нашей рускей заєднїци. Гей же нас горучави дотлукли, алє ствар виправели нашо фестивали. Наисце, орґанизаторе вихасновали тот корони-скоре-нєт период, та ше каждого викенду отримує даєдна манифестация. Од Сриму, та ґу Бачки… И добре же так. Людзе уж вистати од шицкого. Каждому треба оддих, каждому треба удихнуц […]

Learn More

МОЦНЄЙШЕ ЯК МАЦЕРИНСКА ЛЮБОВ

Ясмина ВЕНЕРА vs МАРС, ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Єст єдно место у Сримскей Каменїци, а нє преходзим тамаль часто, єдна точка на схили Фрушкей Гори, котра ме вше застанови и вше ми вицагнє ошмих на твари. Зоз того места видно Дунай, як ше приблїжує ґу Новому Саду, як километрами чече ґу нам. Кус далєй, лєси, пажици, населєня, поля, у рижнородних фарбох… Окреме вєшенї. […]

Learn More

МУГАР

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Паметаце тото чувство кед маце часу? Кед нїч нє мушице, а шицко цо маце покончиц нє одбера вельо часу? Кед себе можеце повесц – так ми допито же нє знам цо робиц! Праве сом таке чувство препознала кед сом була остатнїраз на рочним одпочивку. Розуми ше, перши даскельо днї сом анї самей себе нє верела, […]

Learn More

СЦЕЛА БИМ БУЦ ТОП-КУХАРКА

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Як цо уж шицки знаце, нє мож ме ураховац до першокласних ґаздиньох. То би наисце було претенциозно. Анї сом нє зоз тих цо их нїзач нє бриґа. Єст роботи по обисцу хтори мержим робиц – помивац и чухац ролетни. З другого боку, од кеди себе нє правим громади, любим попейґлац, прескладац ствари по фийовкох. Цо […]

Learn More

ЯК СУЧКА, ЛЄБО РУЖА

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Нє знам чи єст дакого кому тота красна хвиля пред тим захладзеньом нє одвитовала. Конєчно зме видзели дакус слунечка, и такой зме були розположенши и дзечни за роботу. Кедишик, после полудзенку, видзем до двора и жегнам ше по стоцетираз кельо наша сучка шмеца нарозноши. Правда, вона ше нам шицким радує, та вше побега по дворе, […]

Learn More

ЄДНА ЗВИЧАЙНА НЄДЗЕЛЯ

Ясмина КРЕСЦАНКА КЕД БУДЗЕМ...

Нє знам як ви на то патрице, алє кед ми нєдзельова юшка нє бистра – цалком ошалїм! Такой ше ми ю нє є! Так було и внєдзелю. Виняла сом якишик косци, живинске месо и фалат младей говедзини, натрепала желєняви до гарчка, НА ЧАС приставела… Чим юшка почала врец, вжала сом черпацу вареху и зверху мишала. […]

Learn More

ВЄДНО ЛЄМ У ДУМКОХ

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Помали ше приблїжує конєц и того року, а велї у тим периодзе зводза рахунки. Випатра же од шицких достанє исту оцену – нїяки. И гоч ше трудзим на шицко патриц з вецей бокох и дойсц до даяких позитивних оценох – нє удало ше ми. У тим року лєм зоз килами сом у плусу. Нє лєгко […]

Learn More

Previous Posts