ЖЕНОБЛОҐИЯ

ДРАГА ЖИВОТА НЄ МА КОНЄЦ, ЛЄМ ПОЧАТОК

Ясмина ШВЕТ У ХТОРИМ ЖИЄМ

Вше кед конєц рока, якошик ше зводза рахунки. Знаце, кед кладземе плуси и минуси… Кед себе углавном доганяме цо зме нє поробели а могли зме… Вше себе баржей критикуєме, як хвалїме… Яки лєм треба буц скромни и справедлїви, а знука у миру и полни подзековносци за тото цо маш… Кельо нас єст таких, питам ше явно…

Я ше потрудзим у наиходзацим року приблїжиц ше крочай блїжей ґу тому. Нє сцем повесц же сом нєзадовольна зоз тим роком. Як бим могла, кед ми вишла кнїжка котру шицки так барз крашнє прилапели, кед зме ше постретали на промоцийох…

Кедишик сом роздумовала о єдней пайташки котра вше нашмеяна, розположена, водзи рахунка о тим цо є, як єй днї випатраю, вежба йоґу, крашнє випатра, ту и фризура и шминка… Роздумовала сом же би и я така буц. И днями ме трапело прецо сом нє така. А вец сом зрозумела же єй живот скорей нє бул лєгки, сама одховала дзецко зоз автоимуну хороту у нєпознатим варошу, борела ше як знала и могла и праве тоти почежкосци єй живот дал же би их превозишла и зоз того шицкого вона постала моцна, одлучна и задовольна, цо видзи на нєй кажде хто на ню попатри.

Накадзи сом тото освидомела такой сом знала кеди ше я так будзем чувствовац – док превалїм тото цо мам превалїц. Дармо ше тераз превипитуєм чом сом тото так, а гевто иншак… То лєм траценє часу и енерґиї. Як хтошка гварел, живот зоз нас справи тото цо зме.

Прето сом ришела же на концу того року нє будзем зводзиц рахунки, алє тот конєц преглашим за нови початок. Шицки свойо моци унапрямим на цо ефикаснєйше превозиходзенє рижних малих кризох. Ришела сом же нє будзем вецей писац Женоблоґию. Треба ми часу же би ше шицко случело и закончело. У мнє. Треба ми часу за початок. Верим же после того наступи нови, нє лєм рок, алє цали период у котрим сом годна з лєгкосцу писац и дзелїц свойо импресиї за вами.

По теди, будзце ми здрави и задовольни. Роздумайце у хторей ше фази ви наиходзице, пренайдзце хторе то заренко шветлосци у ваших шерцох ошвицує вашу животну драгу. Та так вєдно крачайме – ви зо мну у думкох, и я зоз вами. Щешлїви нам наиходзаци швета!

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *