ЖЕНОБЛОҐИЯ

ШВИДКО, БЕЖЦЕ З ПЕРИНУ! ЛЯДОВЕЙ КРАЛЇЦИ ЖИМНО!

Ясмина З ДРУГИМА У КОЛЄ

Цошка одразу прешла цепла хвиля, нє? Якошик ми, того року, вчас почало буц жимно. Нєшка сом уж мушела облєчиц и сподню маїцу, а лєм половка септембра.

Но, най нє гришим душу (а душа то єдно начудо чувствительне єство, аж ме дакеди секира), мнє углавним вше жимно. И кед влєце уключена клима, та прейґ себе мушим заруциц покровец. Мойо ше шмею зо мнє, чудую, а я цвенкам зоз зубами. Наисце, аж ше їжим! Чим мой видзе вонка, а я климу на off. Вец, кед ше враци, чежко диха и жуброта же як можеме жиц у таким, же ту нєт воздуху, же ше подавиме єдного дня… Можебуц, гварим му я, голєм ше нє задавим наїжена! Лєбо: Удян, яка ши злядзена! – Гей, сом! Я лядова кралїца! И знайце же ше ладно прилагодзим лядовому периоду док наступи на нашей планети! Увидзим цо ви будзеце робиц! И так, доокола…

Кедиш, правда, уштред лєта, змарзла сом ше як цомпля! Так ми вноци було жимно же сом станула и вицагла груби йорґан (ище вше под нїм шпим и нє мам пойма з чим ше закриєм док вонка будзе минус). То така хвиля панує же ти вецей нє можеш зоз сиґурносцу знац хтора рочна часц. Лєто уж вецей нє лєто, анї єшень, а жима кеди-яка. Та як най вец ґаздинї знаю цо треба порихтац за спанє? Мам и плахти своєй роботи, одлични су кед вельки горучави, и ценки йорґани, и груби, и покровци вшелїяки, алє хто би тото шицко  ускладзел и ище и шицким удоволєл?! Кед хлапцом дам ценки йорґан – питаю покровец преруциц; кед им дам груби йорґан, вец им горуцо и нє сцу у пиджамох спац. Вец ше облєчу до лєтнїх пиджамох и прекрию ше з ценкима йорґанами. И цо шлїдзи – ухпаю ше ґу мнє вноци и шептаю: Мамо, яка ши цепла… Пришла мачичка на дзверочка…

Цо най себе робим кед сом така. Могла бим ґуґлац о жимних ногох, слабей циркулациї, слабим зноєню и рижних симптомох, алє нє сцем. Ево – нє сцем, та! Обуц ботоши, зашушкац ше до покровца и стануц коло радиятора, лєбо на слунко вельо туньше, а и раз-два це прейдзе. Ище кед це вноци пребудза жимни талпочки и ушка – душа на мире. При мами ше вше мож ограц 🙂

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *